Liczba odwiedzin strony: 17348 Osób na stronie: 1
 

Towarzystwo finansowe APK Sp. z o.o. 

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 106 poz. 674 - Przywrócenie terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
USTAWA z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.) Art. 1.  1. Osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę, pomimo prawomocnego wyroku sądu przeciwko tym podmiotom, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej "ustawą", do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", z tytułu niezaspokojonych roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm. 2) ) w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone. 2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do roszczeń pracowniczych, do których uprawnienie powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, a z tytułu których świadczenia ze środków Funduszu nie mogły być wypłacone z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, o którym mowa w ust. 1, niespełnienia wymogów dotyczących okresów, o których mowa w art. 6 lub terminów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone. 3. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie, z wyłączeniem warunku...
Monitor Polski 2009 Nr 63 poz. 846 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 1 października 2009 r.) Rej. 169/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu odznaczeni zostają: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Miśkiewicz Jerzy, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Lewicki Józef, 3. Lisowiec Adam Zdzisław.
KRS 0000358992 - BUDOKAN RAFAŁ GUTOWSKI I WSPÓLNIK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BUDOKAN RAFAŁ GUTOWSKI I WSPÓLNIK SP. J. SP. J. 2010-06-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARII KONOPNICKIEJ 21/19 42-506 BĘDZIN BĘDZIN BĘDZIŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000358992
KRS 0000358991 - BERGERAC INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BERGERAC INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 43/2 00-347 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000358991
KRS 0000358990 - "BIELAK MEDIA GROUP" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BIELAK MEDIA GROUP" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NIEMIROWSKA 1/45 02-291 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000358990
KRS 0000358989 - "SUROWCE SKALNE WSCHÓD" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SUROWCE SKALNE WSCHÓD" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RONDO ONZ 1/33 P 00-124 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000358989
KRS 0000358988 - "TELIMENA CORP." SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TELIMENA CORP." SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
REWOLUCJI 1905 R. 49 90-215 M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000358988
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Łódź HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Towarzystwo finansowe APK Sp. z o.o.
adwokat łódzkienotariusz łódzkiekomornik łódzkiesyndyk łódzkieuczelnia prawnicza łódzkieprawnik łódzkieprawnikReklama